Kurumsal Kapasite Geliştirme Eğitimleri

İstihdam yapan ilgili kurumlara, kadınlara veya gençlere toplam 13 Kapasite Geliştirme eğitimi verilecektir. Bu eğitimler TRB1’in 4 ilinde düzenlenecek ve bu eğitimlerin her biri 3 gün sürecektir. Katılımcılar ilgili kurumlar tarafından belirlenecek ve duyurulacaktır. Katılımcıların tamamı eğitimlerin gerçekleştirileceği illerden olacaktır. Ayrıca tüm eğitimlere beceri geliştirme ve mesleki eğitimler için hazırlanan kadın güçlendirme modülü ( bir saatlik ) eklenecektir.

13 eğitim ve 130 kursiyerin ilgili kurum türlerine göre dağılımı aşağıda verilmiştir.:

  • Halk Eğitim Merkezleri ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının 40 personeline etkin iletişim becerileri ve mesleki danışmanlık eğitimi verilecektir. Eğitimler, TRB1 bölgesinin her ilinde 10 kursiyerin katılımıyla (4 eğitim ve toplam 40 kursiyer) verilecektir.
  • Halk Eğitim Merkezlerinde çalışan 40 mesleki eğiticinin tekstil, gıda işleme, metal işleri vb. konulardaki niteliklerinin artırılmasına yönelik eğitici eğitimi programı gerçekleştirilecektir. Eğitimler, TRB1 bölgesinin her ilinde 10 katılımcı ile gerçekleştirilecektir. Toplam 4 eğitim 40 katılımcıya düzenlenecek ve 40 kursiyer katılacaktır
  • Hedef kitle ile ilgili kooperatiflerin 40 üyesine e-pazarlama, tanıtım, iş danışmanlığı hizmetleri vb. alanlarda kurumsal kapasite geliştirme eğitimleri gerçekleştirilecektir. 10 kursiyer, 4 eğitim ve toplamda 40 kursiyer).
  • TRB1 bölgesindeki üniversiteler bünyesinde bulunan kariyer planlama uygulama ve araştırma merkezlerindeki 10 personele yönelik olarak lisans son sınıf öğrencilerinin kariyer yollarında daha doğru yönlendirmeler yapmalarına yönelik kariyer danışmanlığı hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik 1 adet eğitim programı tasarlanacak ve uygulanacaktır. .
  • Eğitim, TRB1 bölgesinin diğer üç ilinden 10 katılımcı (3 yerel ve 7 katılımcı) ile Elazığ’da gerçekleştirilecektir.

Bize Ulaşın!

Bizi Takip Edin!