TRB1 Bölgesindeki Dezavantajlı Kişilerin İş Gücüne Sürdürülebilir Entegrasyonu Operasyonu

Müdahale I- Hedef Gruplara Yönelik Hizmetler ve Eğitimler 

Hedef Gruplara Yönelik Hizmetler ve Eğitimler müdahale alanı, hedef gruplara yönelik danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra mesleki ve beceri geliştirme eğitimlerinin tasarlanmasını ve uygulanmasını içermektedir. Proje kapsamında ayrıca profesyonel kariyer rehberliği ve psikolojik danışmanlık hizmeti de verilecektir.

Hedef gruplar, TRB1 Bölgesinde yoksulluk içinde olan ve yoksulluk riskiyle karşı karşıya olan kadınlar ve gençlerdir. Eğitimler, hedef grupların istihdama yönelik becerilerini geliştirmek ve bu kişilerin TRB1 Bölgesinde istihdamının önündeki bazı belirli engelleri kaldırmak için;

  • Mesleki becerileri sınırlı olan veya hiç olmayan ve becerilerini geliştirmeye ihtiyaç duyan kişiler,
  • İş gücü piyasasına girmek için iyi düzeyde mesleki beceri ve niteliklere sahip olan ancak kişisel becerilerini geliştirmeye ihtiyaç duyan kişiler,
  • Bazı mesleki becerilere sahip olan ancak bunları geliştirmeye ihtiyacı olan kişiler

olmak üzere üç farklı grupta tasarlanacak ve uygulanacaktır.

Toplamda 620 katılımcıya 31 beceri geliştirme eğitimi verilecektir.
Eğitimler, 21. yüzyıl becerilerini içeren, eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcılık, öz disiplin, uyarlanabilirlik, sözlü ve yazılı iletişim, liderlik, bilgi ve iletişim teknolojisi (BİT) okuryazarlığı, medya ve internet okuryazarlığı, ekonomik ve finansal okuryazarlık, girişimcilik, pazarlama, proje yönetimi, temel muhasebe, finansa erişim, bilgisayar okuryazarlığı, işaret dili-beden dili ve dış ticaret, mülakat teknikleri, iş arama becerileri gibi konuları ele alacaktır.

TRB1 Bölgesindeki toplam 500 katılımcıya 25 mesleki eğitim; Bursa ve diğer illerde toplam 60 katılımcıya 6 mesleki eğitim verilecektir. Mesleki eğitimler için toplam 620 kişi hedeflenmektedir.

Yoksulluk içinde olan veya yoksulluk riski altında bulunan kişiler, mesleki kariyer rehberliği ve danışmanlık hizmetlerine ulaşamamakta, bu da niteliklerine uygun iş bulmalarını engellemektedir. Bu müdahale kapsamında verilecek olan profesyonel kariyer rehberliği ve danışmanlığı ile psikolojik danışmanlık ve destek hizmetleri bu grupları güçlü yanlarını artırabilmeleri, tam potansiyellerini kullanabilmeleri ve nihayetinde rekabetçi ortamlarda çalışabilmeleri için güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Yoksulluk içinde olan veya yoksulluk riski altında bulunan kişiler, mesleki kariyer rehberliği ve danışmanlık hizmetlerine ulaşamamakta, bu da niteliklerine uygun iş bulmalarını engellemektedir. Bu müdahale kapsamında verilecek olan profesyonel kariyer rehberliği ve danışmanlığı ile psikolojik danışmanlık ve destek hizmetleri bu grupları güçlü yanlarını artırabilmeleri, tam potansiyellerini kullanabilmeleri ve nihayetinde rekabetçi ortamlarda çalışabilmeleri için güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

TRB1 Bölgesindeki hedef gruptan seçilen 620 kişiye işsizlik ve/veya sosyal izolasyonun olumsuz sonuçlarıyla mücadelede destek olmayı amaçlayan psikolojik danışmanlık hizmeti verilecektir.

Bize Ulaşın!

Bizi Takip Edin!