TRB1 Bölgesindeki Dezavantajlı Kişilerin İş Gücüne Sürdürülebilir Entegrasyonu Operasyonu

Müdahale III- Farkındalık Arttırma 

Farkındalık Arttırma müdahale alanı kapsamında yapılacak olan bilinçlendirme faaliyetleri ağırlıklı olarak kamuoyunu, işverenleri, üniversiteleri, kadınları ve gençleri, üniversite öğrencilerini, kamu kurum çalışanlarını, özel sektör temsilcilerini ve STK’ları hedef almaktadır. Bu faaliyetlerle, kamu istihdam hizmetleri, hedef kitlelere yönelik istihdam teşvikleri ve kadın istihdamının önemi konusunda kamuoyunun bilinçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

İlgili kişilerin Projeye dikkatini çekmek ve ilgili tüm paydaşları projenin amaçları ve beklenen sonuçları hakkında bilgilendirmek ve bir platform oluşturmak amacıyla bir Açılış Konferansı düzenlenecektir.


Açılış Konferansı’nın amaçları şunlardır:

• Operasyonu resmi olarak başlatmak
• Operasyonun TRB1 bölgesindeki 4 ilde (Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl) paydaşlar ve karar vericiler nezdinde tanıtımını sağlamak
• Hedef grupları ve paydaşları Operasyonun amaçlarından ve beklenen sonuçlarının farkında olmaları sağlamak
• Uygun bilgileri yayarak kaliteli istihdam ve eğitim hizmetlerine erişim fırsatları konusunda farkındalık yaratmak
• Sosyal içermeyi teşvik etmek
• Hedef grubun daha iyi iş fırsatları için becerilerini ve niteliklerini geliştirme ihtiyacının farkında olmalarını sağlamak
• TRB1 Bölgesinde yoksulluk içinde olan veya yoksulluk riski altında olan kadın ve gençleri mesleki becerilerini geliştirmeye teşvik etmek
• Gençlere ve kadınlara kariyer yollarında ilham vermek
• Hedef gruplar ve paydaşlarla gelecekteki etkileşimler için bir ağ oluşturma platformu oluşturmak

Toplamda 620 katılımcıya 31 beceri geliştirme eğitimi verilecektir.
Eğitimler, 21. yüzyıl becerilerini içeren, eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcılık, öz disiplin, uyarlanabilirlik, sözlü ve yazılı iletişim, liderlik, bilgi ve iletişim teknolojisi (BİT) okuryazarlığı, medya ve internet okuryazarlığı, ekonomik ve finansal okuryazarlık, girişimcilik, pazarlama, proje yönetimi, temel muhasebe, finansa erişim, bilgisayar okuryazarlığı, işaret dili-beden dili ve dış ticaret, mülakat teknikleri, iş arama becerileri gibi konuları ele alacaktır.

Kadınların güçlendirilmesi ve istihdamının önemi ile ilgili farkındalık ve bilgilendirmenin yanı sıra kadınların işgücüne katılımının önündeki kültürel engelleri ortadan kaldırmak amacıyla TRB1 Bölgesindeki 4 ilde birer günlük “Kadınlar İşte” Çalıştayları düzenlenecektir. Bu çalıştaylar üniversite öğrencilerini, kamu kurum çalışanlarını, özel sektör temsilcilerini, STK’ları vb. hedef alacaktır.

TRB1 Bölgesindeki her ilde hedef gruplardaki işsizler için kamu istihdam hizmetleri, devlet kurumlarının hibe ve destekleri hakkında “İstihdam hizmetleri bilgilendirme seminerleri” konulu bir günlük bilgilendirme seminerleri düzenlenecektir

TRB1 Bölgesinin 4 ilinde; kadın, genç, işsiz ve mesleki niteliklere sahip kişilerin istihdamına yönelik teşvikler hakkında işverenleri bilgilendirmeyi ve hedef kitlenin istihdamına yönelik bakış açılarını olumlu yönde etkilemeyi amaçlayan birer günlük “İşverenlere Yönelik İstihdam Teşvikleri Bilgilendirme Seminerleri” düzenlenecektir.

Proje faaliyetlerini, çıktılarını, sonuçlarını, başarı öykülerini ve en iyi deneyimleri paylaşmak için paydaşlar, üniversiteler, sosyal ortaklar vb. katılımcılarla Elâzığ veya Malatya’da bir günlük Proje Kapanış Konferansı ve Panel Etkinliği düzenlenecektir.

Projenin farkındalığını arttırmak için tanıtım ve görünürlük materyalleri hazırlanacaktır.

Kooperatiflerin/yerel üreticilerin tedarik zincirinin bir parçası olmalarını kolaylaştırmak için TRB1 Bölgesinin her ilinde e-ticaret alanında faaliyet gösteren özel sektör temsilcilerinin davet edileceği birer günlük Özel Sektör Toplantıları düzenlenecektir.

TRB1 Bölgesindeki 4 üniversitede (İnönü Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi, Fırat Üniversitesi ve Munzur Üniversitesi) ve bir diğeri de sanal fuar olmak üzere, lisans öğrencilerine yönelik 5 kariyer fuarı düzenlenecektir.

Bize Ulaşın!

Bizi Takip Edin!