Previous
Next

Son Dönem Bölge İçi Mesleki Eğitimler

İleri Düzey Mesleki Eğitimler

3. Çağrı Dönemi - Tüm Eğitimler

2. Çağrı Dönemi - Tüm Eğitimler

1. Çağrı Dönemi - Tüm Eğitimler

‘TRB1 Bölgesindeki Dezavantajlı Kişilerin İş Gücüne Sürdürülebilir Entegrasyonu Operasyonu,’ Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ortak finansmanıyla hayata geçirilen, Fırat Kalkınma Ajansı’nın Operasyon Faydalanıcısı olduğu bir teknik yardım projesidir. Proje istihdam açısından dezavantajlı durumda olan gençlerin ve kadınların iş gücüne katılımını artırmaya odaklanmakta; bu bağlamda iş gücü piyasasında gençlerin ve kadınların karşılaştığı mevcut zorluklara çözüm üretilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır

HEDEFİMİZ

Sosyal içermeyi teşvik etmek ve herkesin kaliteli istihdam ve eğitim hizmetlerine erişimini iyileştirmek

AMACIMIZ

TRB1 Bölgesinde yoksulluk içindeki veya yoksulluk riski altındaki kadın ve gençlerin iş gücü piyasasına entegrasyonlarını kolaylaştırarak sosyal içermelerini teşvik etmek
Uygulama Alanlarımız

Müdahale I

Hedef Gruplara Yönelik Hizmetler ve Eğitimler

Hedef gruplara yönelik danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra mesleki ve beceri geliştirme eğitimlerinin tasarlanmasını ve uygulanmasını içermektedir. Eğitimler, hedef grupların istihdama yönelik becerilerini geliştirmek ve bu kişilerin istihdamının önündeki engelleri kaldırmak için tasarlanacaktır. Proje kapsamında ayrıca profesyonel kariyer rehberliği ve psikolojik danışmanlık hizmeti de verilecektir.

Müdahale II

Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi

“İstihdam”,“kadın “ve “genç” konularında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların personelinin kapasiteleri geliştirilmeleri ile ilgili uygulamaları içermektedir. Bu çerçevede, kapasite geliştirme eğitimleri tasarlanacak; ayrıca bölge dışındaki başarılı mesleki eğitim merkezlerine teknik geziler düzenlenerek en iyi uygulamaların gözlemlenmesi sağlanacaktır.

Müdahale III

Farkındalık Arttırma

Bilinçlendirme faaliyetleri ağırlıklı olarak kamuoyunu, işverenleri, üniversiteleri, kadınları ve gençleri, üniversite öğrencilerini, kamu kurum çalışanlarını, özel sektör temsilcilerini ve STK'ları hedef almaktadır. Bu faaliyetlerle, kamu istihdam hizmetleri, hedef kitlelere yönelik istihdam teşvikleri ve kadın istihdamının önemi konusunda halkın bilinçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Müdahale IV

Bilimsel ve Teknik Çalışmalar

Hedef grupların istihdamına ilişkin hem profillerini hem de istihdam olanaklarını içeren ve işgücü piyasasının ihtiyaçları ile işsiz kadın ve genç profilleri arasında toplumsal cinsiyet perspektifinden bir boşluk analizini de kapsayan bir raporun hazırlanması faaliyetini içermektedir. Bu kapsamda ayrıca üniversiteler arasında iş birliğini desteklemek üzere sosyal girişimciliği modelleyen bir çalışma da yapılacaktır.

Bize Ulaşın!

Bizi Takip Edin!